Орал қаласы әкімдігі білім беру бөлімі «Мектептен тыс жұмыс орталығы»

мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны

Ұйымның төлқұжаты

1. Жалпы мәліметтер

Заңды тұлғаның толық атауы:

«Мектептен тыс жұмыс орталығы» қалалық мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

Заңды мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы, БҚО, Орал қ., Х.Чурин көшесі, 121, тел.: 8(7112)-53-25-45, 8(7112)-53-25-17

Лицензиясы:

«Мектептен тыс жұмыс орталығы» ҚМКҚК-нің Батыс Қазақстан облыстық білім Басқармасынан мектептен тыс тәрбиелеу саласында білім беру қызметімен айналысу туралы 17.04.2003 ж. мемлекеттік лицензиясы бар.

Сериясы АА №0008517.

Банктік реквизиттері:

БИН 990440006979, КБЕ 16

АО «Народный банк Казахстана»

KZ446010181000008318

БИК HSBKKZKX

Құрылтайшылар:

Орал қаласы білім беру бөлімі

Жарғының тіркелген жері:

Орал қалалық Әділет Департаменті

Тіркеу куәлігі:

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі №0341735, 16 сәуір 1999 ж. Мектептен тыс жұмыс орталығының қайта тіркеуден өтуі: 30.03.2010 ж. Сериясы: В №0343297

МТЖО сайты:

www.cvr-oral.kz

Жұмыс тәртібі:

Жұмыс аптасының ұзақтығы – 6 күн. Ауысым саны – 2 ауысым. Сабақтың басталу уақыты мен ұзақтығы 09.00-ден 20.30-ға дейін. Сабақтардың ұзақтығы – аптасына 2-8 сағат.

Сабақ кестесін құрған кезде белгілі бір бағыттағы сабақ өтетін кабинеттің сабаққа сай жабдықталуы, санитарлық-гигиеналық талаптар, нормативтік актілерге сәйкестігі ескеріледі. Күн сайын түрлі бірлестіктер бойынша 200-ден 400-ге дейін балалар оқиды.

Алқалық жетекшілік органы:

Алқалық жетекшілік органы Орталықтың педагогикалық кеңесі болып табылады. Педагогикалық кеңестің жоспарына сай жыл сайын әдістемелік қызметтің есебі, қызметтің негізгі бағыттарының жоспарлары мен есептерін талқылау енгізіледі.

Оқу тілі:

Қазақша, орысша